Jana Krasuľová

Práve ste otvorili stránku Jany Krasuľovej, kde Vám predstavujem moju tvorbu.  Pracujem v technickom odbore a ako sa tvrdí, protiklady sa priťahujú, takže možno práve preto sa obklopujem ručne vyrábanými originálmi. Čím menší počet ich existuje, tým lepšie.  No takéto vecičky nielen používam, ale aj vytváram.  V mojej ponuke nájdete...

Práve ste otvorili stránku Jany Krasuľovej, kde Vám predstavujem moju tvorbu.  

Pracujem v technickom odbore a ako sa tvrdí, protiklady sa priťahujú, takže možno práve preto sa obklopujem ručne vyrábanými originálmi. Čím menší počet ich existuje, tým lepšie.  

No takéto vecičky nielen používam, ale aj vytváram.  

V mojej ponuke nájdete ručne maľované kvetináče, nástenné hodiny a obrazy vytvorené vlastnou technikou a ručne maľované tričká a blúzky.

Každý kúsok je originál a nenájdete dve úplne rovnaké vecičky. Jednak preto, aby zákazník dostal jedinečnú vec, ktorú neuvidí u suseda a jednak preto, lebo presne rovnakú vec už nedokážem znovu vyrobiť.

 

Okrem toho mám rekvalifikáciu v odbore florista a na zákazku ponúkam v oblasti Liptovského Mikuláša kvetinové výzdoby z čerstvých kvetov ako svadobné výzdoby, výzdoby firemných večierkov, vianočné výzdoby, na dušičky dekorácie zo živej čečiny, na Vianoce zasa adventné vence alebo vianočné svietniky.

 

No a teraz Vám už prajem pohodlnú prehliadku mojej galérie.

 

Obchodné podmienky:

 

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.mawile.sk u predajcu - Ing. Jana Krasuľová, so sídlom Orechová 615/5, 03301 Podtureň, IČO 46743910, DIČ 1046505537, registrácia Obvodný úrad Liptovská Mikuláš, živnostenský register č. 110-216133, predajca nie je platcom DPH.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a v súlade s obchodnými podmienkami MAWILE.

Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami a obchodnými podmienkami MAWILE sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení, zákonom č 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov.

Spôsob uskutočnenia nákupu

Kupujúci si vyberie produkt z aktuálnej ponuky predajcu Jana Krasuľová uverejnenej na internetovej stránke www.mawile.sk. Kupujúci postupuje pri nákupe podľa obchodných podmienok MAWILE. Kúpna zmluva je uzatváraná podľa článku VI obchodných podmienok MAWILE.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Platobné a dodacie podmienky

Ceny uvádzané pri jednotlivých produktoch sú konečné bez nákladov na dopravu.

Úhradu za tovar môže kupujúci uskutočniť bezhotovostnou platbou v EUR na bankový účet IBAN: SK1383300000002600260235. Tovar bude expedovaný až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. ako doporučená zásielka alebo balík. Poštovné je uvedené v popise výrobku. Pri objednaní viacerých výrobkov sa účtuje len jedno poštovné. Ceny poštovnéhosú platné pre územie Slovenskej republiky.

Kupujúci má možnosť prevziať si po dohode s predávajúcim tovar osobne v okrese Liptovský Mikuláš.

Záruka a reklamácia

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Priložený doklad o predaji slúži ako záručný list. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod. Reklamačný poriadok tvorí osobitnú prílohu.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať písomne zaslaním na adresu Jana Krasuľová, Orechová 615/5, 033 01 Podtureň. alebo e-mailom na adresu jana@krasulova.sk.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe, zaslať späť poštou na adresu Jana Krasuľová, Orechová 615/5, 033 01 Podtureň. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na preplatenie zníženia hodnoty tovaru  v skutočnej výške, o ktorú sa znížila hodnota tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje.

Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar alebo jeho zaslanie bolo kupujúcim preukázané, vrátiť zaplatenú sumu vrátane nákladov na dopravu a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Kupujúcemu v tejto súvislosti nemôžu byť účtované akékoľvek ďalšie poplatky.

V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, a predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim, súvisiaceho s distribúciou alebo platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia až do vydania nových obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.8.2016.

 

Reklamačný poriadok:

1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.mawile.sk kupujúcim na u predajcu - Ing. Jana Krasuľová, so sídlom Orechová 615/5, 03301 Podtureň, IČO 46743910, DIČ 1046505537.

Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho potvrdzuje, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami.

2. Na dodávaný tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

4. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne zaslaním na adresu. Jana Krasuľová, Orechová 615/5, 033 01 Podtureň. alebo e-mailom na adresu jana@krasulova.sk. Uplatnenie musí obsahovať popis chyby tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe. Bez dokladu o kúpe nie je predávajúci povinný reklamáciu prijať.

5. Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci bezodkladne odošle kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.

6. O vybavení reklamácie upovedomí predávajúci kupujúceho najneskôr do 30 kalendárnych dní, spôsobom, akým bola uplatnená reklamácia.

7. V prípade uznanej reklamácie má kupujúci nárok na dodanie nového tovaru či časti tovaru, odstúpenie od zmluvy alebo odstránenie vád, pričom právo voľby nároku prináleží kupujúcemu. Predávajúci uhradí minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť.

8. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmenu reklamačného poriadku.

 

Jana Krasuľová
0%
Ďakujeme za Váš hlas
SR
Podtureň
Registrovaný/á od: 29.08.2016
 
Hodnotenie:
0%
Produktov v obchode:
18 ks
Predaných produktov
0 ks
 
Kategórie

Copyright © www.mawile.sk/

 
Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Zistiť viac Súhlasím